Monday, August 13, 2007

hafunest d' wuchan


Source : Radio Batna
Program : hanfust(13/8/07)
Presented by Mohamed Salah Ounissi

Chra n wass, uchan ye3na hafunest, netta d' wak3ab u yennes : haTafunest, u3ayed haghrarT nu lum am raDlagh nnigh uchaya a3ajmi nnem ahacha. Tafunest hannes : si melmi harDlayed lum? Izarbit wuchan, yennes : haTaya wak3ab d'achahad'. Issiwal wak3ab : hih, hih, uchan yenna hideT d' lHaq, u3as aguel nness nnigh uchas memmim. Uchan yennes : imira nech ad' roHagh, ad'arnigh ussen wa ad walligh ghrem, ma ud'ufighech lum, a nech ad' awigh a3ajmi.

haqqim hfunest Taqallit d'i chukeT, Till u hzahhag. I3added fellas u merzu, u yesqset : machmughen hilled' a Tafunest? hafunest h3awd'es metta as yeDran id'en wuchan. Amarzu isghed' amachwar u yennes : metta ay tuched' ma fukighichem seg uchan? hannes hfunest : akuchegh hatatDeD hanghefeT inu.

Yebd'a u merzu yetteteD ald yerwa u yennes i hfunest : agre a3ajmi nnem zedu nu Halles, haqnid'ey asghun nness f yiri, ald atazred' wuchan yusid, iness : haTawrek u 3ajmi, uleghrich nu lum.

3adden wussen, uchan d' wak3ab awDen gher Tfunest f tnazzayet.Ufint ul tajjich lum, Tucha amarzu i wuchan. Uchan iHasbiT d'a3ajmi, yewwiT, u hafukT habd'a hattali, nehnine gguren, uchan yeDran warnes yufiT d' merzu. S zerb yennes i wak3ab : akh akh ay ak3ab, ettaf asghun, ad'uguiregh ad' azzalegh. Yuguir qli, yiga imannes itzalla, yerwal gher yikhf n tawrirT, wi laghed i wak3ab : HiH d'ik, mmeT d'ine a bu ch'hat n zzor. Luq d'in, inaggaz u merzu f wak3ab u yechiT.

AMAWAL

  • a3ajmi : Calf
  • ak3ab : fox
  • lum : hay
  • amerzu : hunting dog
  • hanghefT : udder
  • asghun : rope

No comments:

© 2006-2012 Awal_nu_Shawi