Wednesday, September 12, 2007

ul gharna mani ennarwal f tmattanet : No Escape From Death


Source : Radio Batna
Program : hanfust(10/9/07)
Presented by Mohamed Salah Ounissi

Yella chra n wargaz ud'iakhsch ad' yemmeT. Ye3ni inakker hamattanet. Yekker irazu f tamzireT yellen wallich d'is n tmattanet. Yeggur yeggur yufa chra n tmazireT, chra nu filage iseqsa ay Tbab nnes, yennesen : gharwen Tamattanet nnigh araH? nniness : metta netteT hamattanet aya? nniness : nechnine gharna chra n wargaz itraD a3law amallel, w ald ad' yekhs ichet ssinagh, wa tawaD dalet nness, itjabbed fellas si hizi u yetnada fellas s yism nness wa ahyawi si ssid'in gher d'in. Si ssid'in ghard'in u hanzarrach.

Imard'in yennesen wargaz : buh waya nech u hattagad'egh, ald ad yas ghri snegh metta asinigh. Ay Tbab nu filage Dsin fellass wa ssusmen.

Ass seg ussen, hawaD dalat nnes. Bab n wa3law amallel ijabbed, inada fellas. Amaddukal nnegh netta yesles, yerrabza, yuragh ud'em nnes, rjijin ifadden nnes, ... , yeghli f tizi, ssid'in gher d'in. Ul gharna mani ennarwal f tmattanet.

AMAWAL

  • araH : no
  • nnigh : or
  • Tamattanet/hamattanet : death
  • metta : what
  • ud'em : face
  • ifadden : knees
  • nnegh : our
  • amaddukal : friend

No comments:

© 2006-2012 Awal_nu_Shawi