Friday, December 22, 2006

Mmektigh : A Journey Down Memory Lane


By Mohamed Salah Ounissi
Khenchela ( 6.12.1994 )


MmekTigh : I remember

luleghed ... azghigh d' azeddeg

d' amnay si Tmezzi inu

luleghed s tghnnent

deg ikhf inu

luleghed id' n teSmeD

n tnezzayT...

gmigh id' taZdayT

Dsigh ... iligh mmeDranegh

uligh hwigh yeqqur wanegh

uligh id'en yeghzar

rzugh f iman inu

aman ttezzalen gher wakser

nech ttaligh gher usawen

metta ufigh ...?

ufigh d'is tizra n tmiksi

ufigh d'is imakaren

ufigh d'is ijerwa tqerqaren

d' ilefsa d' ifighriwen

ufigh d'is ihufaf

d' isennenen

ekhsegh ad' awDegh gher yikhf n tit

wa ed' eswegh ... s warawen

gmigh tteDogh tbeddigh

mDigh TaZiDi n yirar

ttirZageT n imattawen

mDigh si TfaweT n wussen

Tallaset n isseggassen

uzlegh uDigh f yiHd'iren

ad' azlegh ... ad' zlegh

ad' gemregh abrid' i yayyawen

mmekTigh Tawmat n yud'en

TaDsa d' uqmche3 n imeZyenen

Takuzi n tqeyyarin

Taqettucht n imgharen

imnayen n tghallin

d' lehSok ichraren

TaraHbiT n yirgazen

d' wawal n imadyazen

izalman n tsed'nan

ig gzedmen isghen

tzizwet n tmureT

ttmelli n walawen

No comments:

© 2006-2012 Awal_nu_Shawi