Monday, March 30, 2009

SILENCE


Hi, metta hallm/t,
Mazryah Soltani was kind enough to share with us one of her poems. It is titled SILENCE.

Thanks a Mazryah! All the best!

Tamersayt!
Tselligh seg yixfawen idurar n Awras
Inagh! Zemregh ad xeldegh itran
Di tziri aya
Deg wzaylal, mnadegh tawlaft n yimjen
Nnigh...d yid ag ettitaren issi?
Ufigh tamerseyyut deg yid aya
Tselligh ul inu yetcat
Annak iman inu yettifliw deg wsemmid n yid
Txemmamegh
S tmeddurt! Xsegh a y d ghmin afriwen
Wad aligh gher yitran
Qqimegh aligh id n yiman inu
Refdegh tittawin, nnigh "Aya qaa d netc?"
Imira snegh
Ad zemregh ad xeldegh itran


AMAWAL

  • Ifriwen: wings
  • tziri: light of the moon
  • Imira: now
  • Xsegh: want(nech/I)
  • itran: stars
  • ufigh: found(nech/I)
  • gher: to
  • deg: in
  • refdegh: raised (nech/I)
  • yetcat: beats (netta/it)

© 2006-2012 Awal_nu_Shawi