Tuesday, March 6, 2007

ANNUTHLA

In ANNUTHLA, Amedyaz Chemlal pays a tribute to the heroes of the Algerian Revolution and the sacrifices they made.
Provided by Fus ahror.Annuthla
Uploaded by Yellis-n-Arris

Please note the following:
D as in the Arabic D
H as in Mohamed
3 as in Ammar
T as in three
u as in the French ou
d' as in the English the .

annuTla fu mezroy yemmuT
d' unezgum .............
annuTla

laghigh chem, hasseghd'idey
ak inigh awal, hissiwlid'ey
la tettuch umak, hlaghid'ey
ad'uguira garanek, htrajid'ey

annuTla

annuTla fu mezroy yemmuT
d' unezgum .............
annuTla
uguiren,uguiren,u nuguir d'is
Dzayer ssis, hluled ssis
u halla tmarjit si manis

.......................................
annuTla

uTin yirgazen d'eg ighazren
uTin y irgazen d'eg ighazren
s lbarod' d'eg i3arqab i3alen
si ............ gher .......... yebhan
a malyun d' wazgan mmuTen
annuTla


a yellis n Zabana amaghor
a yellis n Zabana amaghor
d' yellis n Amirouche amoqran
d' yellis n Benboulaid' d' Abbes Laghrour
mmuTen f tmureT nssen
annuTla


yellis u3arqob amellal
ikhf nnem d'ug jenna i3alan
d' yellis Hassiba Bouammar
yeg mmuTen mamek yellan
annuTla


uTin f TmureT nnem
uTin f TmureT nnem
uTin yirgazen d' tsad'nen
uTin f TmureT nnem
hilid' i memmi d'amezian
annuTla

a Rabbi, a Rabbi serHam fellass
weg mmuTen d' ayaTmes
uTin f TmureT, tchin
tchin fellas amessass
uchin id'i d'u qartas
annuTla


zrin u d'ezrin f TmureT
tchin fellas amessass
cha yejja harwa ness
cha yejja yemmas d' babas
annuTla

weg mmuTen f Dzayer ness
weg mmuTen f Dzayer ness
d'ug chal nghatass
yella d'ug wul akkess
yuTla umezroy fellas
annuTla


weg edren aT yedress
weg edren aT yedress
hamurT nnes ibeddes
yuTla gher memmis u yenness
amezroy nnek asness

amezroy nnek asness
annuTla

yud'en n maddureT sniney
uma amureT yezray
ils inu seg ul yenney
yemma ,walma,uma,eT yessley
d'ajzayri ey illigh


icht m wal en ijmmel
ughenrazzen imawen, ughenrazzen
irgazen ahen bedden
s yid'biren, s isefra, asannerfed'
d'jazayri ey illigh


d'i lislam nella
awal nenneT u netwalla
uma mani eg ella
annini wa n3ayeD, ani nella

d'jazayri ey illigh

Dzayer nnegh s tnawwarin
Dzayer nnegh s tnawwarin
zik d'imira d'imard'ine
zdigh d'is izoren zdigh
nechnine nezri ma nezra
annuTla


d'jazayri ey illigh
amoqran fellas yemmuT

haqqim ghir eg amezian
amoqran yuTa f TmureT

d'jazayri ey illigh
refd'et Dzayer su fus

refd'et Dzayer su fus
la 3afsetch s iDarren
f ayTmek la serkus
twa3en gher wulawen

d'jazayri ey illigh
Dzayer, Dzayer chhadet su DaD
echahid yemmuT yet3ayeD
netchine netra3a wa .......
ametta seg ...... yehwad .......

d'jazayri ey illigh
d'amazigh, d' a3rab, d'jazayri ey illigh
TamurT inu ud'tejjigh, ud'tejjigh
uma amazigh, uma a3rab, laghigh
fus d'eg fus wa d'inigh, ad'inigh
d'jazayri ey illigh
mmis nu Boulaid', Samir.

AMAWAL

  • amezroy : history
  • annuTla : let's talk
  • ighazren : rivers
  • harwa : sons
  • cha : some
  • hised'nem : ladies
  • isefra : poems
  • azgan : half

No comments:

© 2006-2012 Awal_nu_Shawi